SOB

De SOB bestaat sinds 1986. Ze werd opgericht als antwoord op een preadvies dat de fiscalisten Christiaanse en Daniëls in 1985 aan de jaarvergadering van de NOB uitbrachten. Daarin constateerden ze dat om een aantal redenen een aanvullende beroepsopleiding voor NOB-leden noodzakelijk was.

De Stichting Opleiding Belastingadviseurs (SOB) biedt twee programma’s aan. De Beroepsopleiding Belastingadviseurs voor de aspirant-leden en het Programma Permanente Educatie voor de gewone leden. In de Beroepsopleiding Belastingadviseurs komen zowel fiscaaltechnische onderdelen als communicatieve vaardigheden aan bod. Permanent volgen rond de 1000 cursisten deze opleiding, waarin jaarlijks zo’n 200 cursussen worden gegeven. Daarnaast organiseert de SOB het Programma Permanente Educatie, bestemd voor gewone en buitengewone NOB-leden. Het programma bestaat uit seminars over actuele onderwerpen, trainingen en conferenties. Meer informatie over de PE-verplichting staat onder het menu NOB/Over de NOB/Permanente Educatie.

Statuten en reglementen

top

Meer informatie over de statuten en de reglementen staat onder het menu ‘NOB/Over de NOB/Statuten en reglementen.’