Programma Permanente Educatie

NOB-leden (de buitengewone leden uitgezonderd) moeten jaarlijks ten minste 20 uur besteden aan permanente educatie (PE-verplichting). Van de 20 verplichte uren moeten gewone leden tenminste 16 uur besteden aan vaktechnische PE. Leden kunnen er voor kiezen maximaal 4 uur per jaar in te vullen met niet vaktechnische PE-activiteiten zoals vaardigheidstrainingen. In het kader van het Programma Permanente Educatie organiseert de SOB bijeenkomsten (niet voor aspirant-leden) die kunnen worden gevolgd om aan de PE-verplichting te voldoen. Voor buitengewone leden geldt geen PE-verplichting, zij kunnen wel deelnemen aan PE-bijeenkomsten. Het Programma Permanente Educatie bestaat uit:

Vaktechnische bijeenkomsten

top
  • Technisch fiscale cursussen
  • Fiscale Conferenties
  • Seminars specialistensecties
  • Studiedag ‘de DGA en zijn BV’

Niet vaktechnische bijeenkomsten

top
  • Vaardigheidstrainingen
  • Workshops

Alle bijeenkomsten staan vermeld in de agenda.

De NOB heeft een apart mailingbestand voor leden die op de hoogte gehouden willen worden over nieuwe bijeenkomsten die de SOB in het kader van de Permanente Educatie organiseert. NOB-leden die in dit bestand opgenomen willen worden, kunnen zich abonneren op de nieuwsbrief.

Meer informatie over de PE-verplichting staat onder het menu ‘NOB/Over de NOB/Permanente Educatie’.