U bent hier

Nadere NOB-reactie Wet excessief lenen bij eigen vennootschap: anticumulatieregeling

17 april 2019

Goede wetgeving houdt in dat hetzelfde inkomen niet twee of meer keer wordt belast, daarom is het gemis van een algemene anticumulatieregeling bij de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap naar mening van de Orde een ernstig en principieel gebrek. De Orde geeft hierbij graag een nadere reactie met een drietal alternatieve wijze om de meervoudig dubbele heffing die in het consultatievoorstel ligt besloten, te voorkomen (‘anticumulatieregeling’).

Alternatief 1: verhoging verkrijgingsprijs

Een alternatief zou kunnen zijn om de verkrijgingsprijs te verhogen met het fictieve reguliere voordeel dat in aanmerking is genomen. Deze verkrijgingsprijs kan worden benut op een later moment.

Alternatief 2: negatief fictief regulier voordeel bij aflossing excessieve lening

Indien een excessieve lening wordt afgelost ter zake waarvan een fictief regulier voordeel in aanmerking is genomen, eindigt het uitstel van aanmerkelijkbelangheffing via het excessief lenen bij de eigen vennootschap. Het past naar mening van de Orde dan om de gevolgen van het excessief lenen ‘terug te draaien’ via een negatief (fictief) regulier voordeel en het verlagen van de maximumschuldendrempel.

Alternatief 3: Tax credit

Een belastingplichtige krijgt een tax credit voor de daadwerkelijk verschuldigde inkomstenbelasting die verschuldigd is als gevolg van een fictief regulier voordeel wegens excessief lenen bij de eigen vennootschap. Deze tax credit kan worden benut bij alle andere aanmerkelijkbelangvoordelen in de toekomst, met uitzondering van aanmerkelijkbelangvoordelen die ontstaan wegens excessief lenen van de eigen vennootschap.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. L. Bergwerff, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, drs. M.M.G.A. Voets, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van NOB-lid mw. mr. drs. R.M. Bos-Schepers en mr. J.A.R. van Eijsden.