U bent hier

NOB-reactie op de internetconsultatie Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

29 mei 2019

De Orde ondersteunt de doelstellingen van het voorontwerp voor modernisering van personenvennootschappen om (i) ondernemerschap te faciliteren, (ii) zekerheid te bieden aan het handelsverkeer en (iii) in passende bescherming te voorzien voor zowel vennoten als degenen die met de vennootschap handelen.

Het voorontwerp voorziet op dit moment nog niet in wijzigingen in de fiscale wet- en regelgeving. Naar de Orde begrijpt, zal een voorstel voor de aanpassingen in de fiscale wet- en regelgeving in een later stadium worden gepubliceerd. In dat kader maakt de toelichting op het voorontwerp melding van de aanbevelingen van fiscale aard die de Werkgroep Personenvennootschappen reeds in haar rapport van september 2016 heeft gedaan. Vooruitlopend op de voorstellen tot aanpassing van de fiscale wet- en regelgeving en gehoor gevend aan de uitnodiging om reeds middels de internetconsultatie te reageren op het voorontwerp, wil de Orde graag aandacht vragen voor enkele fiscale aspecten. In dit kader heeft de Orde de aanbevelingen die door de Werkgroep Personenvennootschappen reeds zijn gedaan mede in aanmerking genomen. De Orde merkt op dat onderstaande een commentaar op hoofdlijnen betreft en niet ingaat op alle noodzakelijke aanpassingen van de fiscale wetgeving.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. L. Bergwerff, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, drs. M.M.G.A. Voets, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving), met medewerking van NOB-lid mw. mr. M.C. Goudriaan.