Trajecten

Bureau SOB informeren over trajectkeuze

top

Het traject dat u kiest vormt de basis voor uw Persoonlijke Pagina, de spil in de communicatie met de SOB. Uw Persoonlijke Pagina bevat een up to date overzicht van de cursussen waarvoor u zich heeft ingeschreven, waarvoor u bent geplaatst, die u heeft gevolgd of nog moet volgen. Waarom is het belangrijk uw trajectkeuze zo spoedig mogelijk per mail (sob.traject@nob.net) door te geven?

 1. Als u geen trajectkeuze heeft doorgegeven kunt u zich niet inschrijven voor de cursussen in de Beroepsopleiding. 
 2. Elk aspirant-lid ontvangt twee keer per jaar een cursusgeldnota. Om de hoogte van de cursusgeldnota correct vast te stellen, moeten wij weten welk traject u gaat volgen. We genereren elke derde maandag van de maand de cursusgeldnota’s voor de aspirant-leden die per de eerste van de maand zijn toegelaten. Graag ontvangen we uw trajectkeuze dan ook voor de derde maandag van de maand. Ontvangen wij geen reactie, dan ontvangt u automatisch een cursusgeldnota voor het hoogste bedrag. Meer weten over de financieringsstructuur, lees dan hier de uitgebreide informatie.

Indien u kiest voor een specialistentraject ontvangen we bij uw keuze graag een  Specialistenverklaring ondertekend door uw leidinggevende, waarin hij/zij verklaart dat u hoofdzakelijk in deze praktijk werkzaam bent. Het duurt ca. twee werkdagen voordat uw traject op uw Persoonlijke Pagina zichtbaar is. 

Informatie voor aspirant-leden die de volledige beroepsopleiding moeten volgen en NIET werkzaam zijn bij Accon, BDO, Deloitte, EY, Loyens & Loeff, Meijburg & Co en PwC

top

Het basisprogramma van de SOB kent zeven trajecten:

 • Technisch traject
 • Technisch traject internationaal *
 • Technisch traject voor de nationale praktijk
 • Technisch traject voor loonbelastingspecialisten *
 • Technisch traject voor omzetbelastingspecialisten *
 • Technisch traject voor Transfer Pricing specialisten *
 • Vaardighedentraject

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van deze trajecten.

* Voor plaatsing in de cursussen Loonheffingen voor specialisten/ Internationaal Belastingrecht voor specialisten/ Omzetbelasting voor specialisten/ Transfer Pricing voor specialisten, ontvangen wij graag per mail een Specialistenverklaring ondertekend door uw leidinggevende partner, waarin hij/zij verklaart dat u hoofdzakelijk in deze praktijk werkzaam bent.

Kijk hier voor meer informatie over het programma.

Informatie voor aspirant-leden die werkzaam zijn bij Accon, BDO, Deloitte, EY, Loyens & Loeff, Meijburg & Co en PwC

top

Accon, BDO, Deloitte, EY, Loyens & Loeff, Meijburg & Co en PwC hebben afwijkende trajecten vastgesteld voor de aspirant-leden die daar werkzaam zijn. De inhoud van deze trajecten kan intern worden opgevraagd bij de opleidingscoördinatoren.

Accon

Aspirant-leden werkzaam bij Accon kunnen uit drie trajecten kiezen:

 • Accon voor LB-specialisten*
 • Accon voor OB-specialisten*
 • Vaardighedentraject

* Voor plaatsing in de cursussen Loonheffingen voor specialisten/ Omzetbelasting voor specialisten ontvangen wij graag per mail een Specialistenverklaring ondertekend door uw leidinggevende partner, waarin hij/zij verklaart dat u hoofdzakelijk in deze praktijk werkzaam bent.

BDO

Aspirant-leden werkzaam bij BDO kunnen kiezen uit

 • het technisch traject voor Loonbelastingspecialisten*
 • het technisch traject voor Omzetbelastingspecialisten*
 • het vaardighedentraject

* Voor plaatsing in de cursussen Loonheffingen voor specialisten/ Omzetbelasting voor specialisten ontvangen wij graag per mail een Specialistenverklaring ondertekend door uw leidinggevende partner, waarin hij/zij verklaart dat u hoofdzakelijk in deze praktijk werkzaam bent.

Deloitte

 • Basistraject

Alle aspirant-leden werkzaam bij Deloitte volgen in eerste instantie hetzelfde basistraject. Het bureau SOB ontvangt desondanks toch graag van alle nieuwe aspirant-leden werkzaam bij Deloitte een mail dat het basistraject gevolgd gaat worden. Als bekend is bij welke subservice line het aspirant-lid gaat werken, ontvangt het bureau SOB graag per mail bijgaand formulier ondertekend retour. Het traject op de Persoonlijke Pagina zal dan worden aangepast.  

EY

Het programma van EY kent zeven trajecten waarvan aspirant-leden werkzaam bij dit kantoor er één dienen te kiezen:

 • Business Tax Services
 • Douane
 • Global Trade and Sustainability
 • Indirect Tax*
 • International Tax Services
 • People Advisory Services*
 • Transfer Pricing*

* Voor plaatsing in de cursussen Loonheffingen voor specialisten/ Omzetbelasting voor specialisten/ Transfer Pricing voor specialisten, ontvangen wij graag per mail een Specialistenverklaring ondertekend door uw leidinggevende partner, waarin hij/zij verklaart dat u hoofdzakelijk in deze praktijk werkzaam bent.

Loyens & Loeff

Aspirant-leden werkzaam bij Loyens & Loeff kunnen kiezen uit

 • het technisch traject voor Loonbelastingspecialisten*
 • het technisch traject voor Omzetbelastingspecialisten*
 • het vaardighedentraject

Voor plaatsing in de cursussen Loonheffingen voor specialisten/ Omzetbelasting voor specialisten ontvangen wij graag per mail een  Specialistenverklaring ondertekend door uw leidinggevende partner, waarin hij/zij verklaart dat u hoofdzakelijk in deze praktijk werkzaam bent.

Meijburg & Co

Het programma van Meijburg & Co kent zes trajecten waarvan aspirant-leden werkzaam bij dit kantoor er één dienen te kiezen::

 • Algemene praktijk
 • Nationale praktijk
 • Omzetbelasting
 • Loonbelasting
 • Internationaal belastingrecht
 • Transfer pricing

In principe volgen alle aspirant-leden werkzaam bij Meijburg & Co het traject voor de algemene praktijk. Het bureau SOB ontvangt desondanks toch graag van alle nieuwe aspirant-leden werkzaam bij Meijburg & Co een mail dat het algemene traject gevolgd gaat worden. Als u een ander traject wilt volgen, kunt u contact opnemen met de afdeling TKC van Meijburg & Co. Zij zullen vervolgens de nieuwe trajectkeuze doorgeven aan de SOB. Het traject op uw Persoonlijke Pagina zal dan worden aangepast.  

 

PwC

Het programma van PwC kent negen trajecten waarvan aspirant-leden werkzaam bij dit kantoor er één dienen te kiezen:

 • P&O *
 • Douane *
 • ITX (Indirect Tax) *
 • TP (Transfer Pricing) *
 • TRS (Tax Reporting Services)
 • MM-PS (Middle Market - Public Sector)
 • FS (Financial Services)
 • RE (Real Estate)
 • ITS (International Tax Services)

* Voor plaatsing in de cursussen Loonheffingen voor specialisten / Omzetbelasting voor specialisten / Transfer Pricing voor specialisten, ontvangen wij graag per mail een Specialistenverklaring ondertekend door uw leidinggevende partner, waarin hij/zij verklaart dat u hoofdzakelijk in deze praktijk werkzaam bent.

Informatie voor aspirant-leden met een gedeeltelijke vrijstelling op basis van werkervaring of het volgen van de NOvA- of KNB-opleiding

top
 • Aspirant-leden die een gedeeltelijke vrijstelling hebben gekregen op basis van hun werkervaring volgen geen vastgesteld traject. Zij mogen zelf kiezen welke cursussen uit de beroepsopleiding zij willen volgen. Betreffende aspirant-leden hoeven geen trajectkeuze aan het bureau SOB kenbaar te maken. Hun trajectpagina wordt automatisch gevuld met cursussen die gevolgd kunnen worden.

 • Aspirant-leden die de NOvA- of de KNB-opleiding volgen, komen in aanmerking voor een gedeeltelijke vrijstelling. Zij volgen geen vastgesteld traject en mogen zelf bepalen welke cursussen zij willen volgen. Betreffende aspirant-leden dienen bij de Commissie van Beoordeling per mail (cvb@nob.net) een verzoek in te dienen dat zij op basis van de NOvA- of KNB-opleiding in aanmerking willen komen voor een gedeeltelijke vrijstelling. Als de vrijstelling is verleend, wordt hun trajectpagina automatisch gevuld met cursussen die gevolgd kunnen worden.

Informatie voor aspirant-leden met een grote vrijstelling

top

Aspirant-leden die recht hebben op een grote vrijstelling krijgen de gelegenheid om aan hun verplichtingen uit de beroepsopleiding te voldoen met activiteiten die die kwalificeren als PE-activiteit in de zin van het Reglement Permanente Educatie. Naast de reguliere cursussen uit de beroepsopleiding kunnen deze ervaren aspirant-leden deelnemen aan een speciaal voor ervaren leden ontwikkelde vaardigheidstraining en de voor gewone NOB-leden georganiseerde PE-seminars en –cursussen. Voorts kan aan de beroepsopleidingverplichting worden voldaan met PE-activiteiten die volgens het PE-reglement kwalificeren. Daarbij geldt dat 1 dagdeel beroepsopleiding gelijk staat aan 3 PE-uren.  

Deelname aan het traject voor ervaren aspirant-leden is in beginsel bedoeld voor aspirant-leden die recht hebben op een grote vrijstelling. Voorts komen aspirant-leden mogelijk in aanmerking voor deelname aan het ervaren traject als zij manager/director/senior associate zijn en als zij meer dan vijf normjaren werkervaring hebben. Daarnaast moeten de aspirant-leden bij voorkeur ten minste 35 jaar of ouder zijn. Bij het criterium werkervaring worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij de vaststelling van normjaren werkervaring volgens het Overzicht van het beleid van de Commissie van Beoordeling. Alleen de vraag of iemand zich had kunnen aanmelden voor het lidmaatschap wordt hier buiten beschouwing gelaten. Het bestuur van de SOB behoudt zich het recht voor om in bijzondere situaties van uitgangspunten af te wijken.

 

Aspirant-leden die denken in aanmerking te komen voor dit traject kunnen een gemotiveerde mail sturen aan a.piksen@nob.net.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau SOB op 020-5141870.