Programma Beroepsopleiding Belastingadviseurs

In drie jaar (uitloopmogelijkheid tot vier jaar) volgen cursisten een programma bestaande uit 40 dagdelen (halve dagen) aan cursussen en 40 dagdelen voorbereiding. Dit programma is samengesteld uit een basisprogramma (20 dagdelen) en een keuzeprogramma (20 dagdelen). Bij de start van de opleiding wordt de Algemene Introductie van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs gevolgd.

Basisprogramma

Het basisprogramma kent zeven mogelijkheden. Men kan beginnen in een traject dat uit vaardigheidscursussen bestaat, een traject dat bestaat uit technisch-fiscale cursussen, een traject dat bestaat uit technisch-fiscale cursussen Internationaal, een traject dat bestaat uit technisch-fiscale cursussen voor Omzetbelastingspecialisten, een traject dat bestaat uit technisch-fiscale cursussen voor Loonbelastingspecialisten, een traject dat bestaat uit technisch-fiscale cursussen voor de Transfer Pricing specialist, of een technisch-fiscaal traject dat gericht is op de nationale praktijk.

Voor de goede orde: Accon, Deloitte, EY, Meijburg & Co en PwC hebben afwijkende trajecten vastgesteld voor de aspirant-leden die daar werkzaam zijn. De inhoud van deze trajecten kan intern worden opgevraagd bij de opleidingscoördinatoren.

Vaardigheidscursussen

 

Cursus

Aantal dagdelen

Persoonlijke Effectiviteit

4 dagdelen

Effectief communiceren                    

4 dagdelen

Adviesvaardigheden

4 dagdelen

Argumenteren

4 dagdelen

Presenteren      

4 dagdelen

Procesvoering

4 dagdelen

Onderhandelen

4 dagdelen

Totaal te erkennen dagdelen*

28 dagdelen

* Cursisten die vanaf 1 juli 2018 zijn toegelaten en het vaardighedentraject volgen, dienen 20 van de 28 dagdelen te volgen. De cursussen Persoonlijke Effectiviteit, Effectief communiceren en Adviesvaardigheden zijn verplicht

 

Technisch-fiscale cursussen

Cursus

Aantal dagdelen

Praktische Comptabele Toepassingen 1

2 dagdelen

Praktische Comptabele Toepassingen 2

2 dagdelen

Personenvennootschappen

2 dagdelen

Civiel Recht Kapitaalvennootschappen

4 dagdelen

Procesvoering

4 dagdelen

Bedrijfsconcentraties

6 dagdelen

Totaal aantal dagdelen

20 dagdelen

 

Technisch-fiscale cursussen Internationaal

Cursus

Aantal dagdelen

Praktische Comptabele Toepassingen 1

2 dagdelen

Praktische Comptabele Toepassingen 2

2 dagdelen

Personenvennootschappen

2 dagdelen

Civiel Recht Kapitaalvennootschappen

4 dagdelen

Procesvoering

4 dagdelen

Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten

6 dagdelen

Totaal aantal dagdelen

20 dagdelen

 

Technisch-fiscale cursussen Transfer Pricing

Cursus

Aantal dagdelen

Praktische Comptabele Toepassingen 1

2 dagdelen

Tax Accounting

4 dagdelen

Internationaal Belastingrecht *

4 dagdelen

Transfer Pricing voor specialisten

10 dagdelen

Totaal aantal dagdelen

20 dagdelen

 

 

 

 

  • Aspirant-leden die een verklaring ondertekend door een partner voorleggen, waarin de maatschap verklaart dat het betreffende aspirant-lid zich hoofdzakelijk bezighoudt met internationaal en Europees belastingrecht kunnen vier dagdelen van de specialistencursus in de plaats stellen van de cursus Internationaal Belastingrecht.

Fiscaal-technische cursussen voor omzetbelastingspecialisten

Cursus

Aantal dagdelen

Aftrek voorbelasting

1 dagdeel

Belastbaar feit en maatstaf van heffing

1 dagdeel

Belastingplichtige

1 dagdeel

Btw in- en uitvoer

1 dagdeel

Btw en samenloop met Transfer Pricing

1 dagdeel

Douane

1 dagdeel

Data analyse en ERP-systemen

2 dagdelen

e-commerce

1 dagdeel

Europeesrechtelijke beginselen van de OB

 2 dagdelen

Formeelrechtelijke aspecten van de OB

1 dagdeel

Het concern in de BTW

1 dagdeel

Internationale handel

1 dagdeel

Misbruik en fraude

1 dagdeel

Overheid - non profit

1 dagdeel

Plaats van dienst en afnemer van de prestatie

  1 dagdeel

Praktische Comptabele Toepassingen 1 voor OB specialisten

2 dagdelen

Procesvoering (met een specifieke OB casus)

4 dagdelen

Vastgoed 1

1 dagdeel

Vastgoed 2

1 dagdeel

Vrijstellingen 1

1 dagdeel

Vrijstellingen 2

1 dagdeel

zakelijk-privé gebruik

1 dagdeel

Totaal aantal dagdelen

28 dagdelen

Cursisten die het technisch-fiscale traject voor de Omzetbelastingspecialisten volgen, dienen 20 van de 28 dagdelen te volgen. De cursussen Praktisch Comptabele Toepassingen 1 en Procesvoering zijn verplicht.

Fiscaal-technische cursussen voor loonbelastingspecialisten

Cursus

Aantal dagdelen

Systematiek en werking van de Wet op de loonbelasting 1964 c.a. / Relatie met premieheffing volksverzekeringen en werknemersverz.

2 dagdelen

Dienstbetrekkingen / Inhoudingsplicht algemeen 

2 dagdelen

Het begrip loon

2 dagdelen

Pensioenproblematiek

2 dagdelen

Internationale aspecten van belasting- en premieheffing

2 dagdelen

Eindheffing/ Formaliteiten bij uitzendingen (incl. dienstreizen)

2 dagdelen

Afdrachtverminderingen/ Identificatieplicht en aansprakelijkheid

2 dagdelen

Procesvoering (met specifieke LB-casus)

4 dagdelen

Totaal aantal dagdelen

20 dagdelen

 

Technisch-fiscale cursussen voor de nationale praktijk

Cursus

Aantal dagdelen

Bedrijfsconcentraties deelnemingsvrijstelling nationaal

2 dagdelen

Bedrijfsconcentraties fiscale eenheid nationaal

2 dagdelen

Bedrijfsopvolging in het MKB (IB en DGA)

2 dagdelen

Capita Selecta erfrecht (civiel en fiscaal)

2 dagdelen

Capita Selecta huwelijksvermogensrecht (civiel en fiscaal)

2 dagdelen

Fiscaal reorganiseren in het MKB

2 dagdelen

Civiel Recht Kapitaalvennootschappen nationaal

2 dagdelen

Personenvennootschappen

2 dagdelen

Praktische Comptabele Toepassingen 1

2 dagdelen

Praktische Comptabele Toepassingen 2

2 dagdelen

Totaal aantal dagdelen

20 dagdelen

Keuzeprogramma 

Tijdens het basisprogramma kunnen de cursisten kiezen uit een aantal cursussen van het keuzeprogramma indien er voldoende plaatsen beschikbaar zijn. In totaal volgt men zoveel cursussen tot een aantal van ten minste 40 dagdelen is bereikt.
In het keuzeprogramma kan men de volgende cursussen volgen:

  • de niet in het basisprogramma gevolgde technisch fiscale cursussen;
  • de niet in het basisprogramma gevolgde vaardigheidscursussen;
  • speciaal ten behoeve van het keuzeprogramma georganiseerde cursussen.