Over de NOB

 

Wie zijn wij?

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)F is opgericht in 1954. We zijn de beroepsvereniging van universitair opgeleide belastingadviseurs in Nederland en behartigen de gemeenschappelijke belangen van onze leden. Onze kernwaarden zijn kwaliteit, integriteit en onafhankelijkheid. Dat is de basis van ons handelen.

Wat is ons doel/missie?

We staan voor een excellente beroepsuitoefening. Dat doen we onder andere door het aanbieden van onze uitstekende beroepsopleiding en het programma voor permanente educatie die onze leden zeer hoog waarderen. Onze beroeps- en gedragsregels hebben we vastgelegd in een code of conduct, waarvan onze tax principles onderdeel uitmaken. We zorgen ervoor dat onze leden handelen volgens die gedragsregels door - onder meer - ons onafhankelijke tuchtrecht.

Wat zijn onze speerpunten?

We vormen de brug tussen onze leden en de maatschappij. Onze leden beschikken over zeer ruime en grondige (praktijk)kennis over de volle breedte van het fiscale terrein. Deze kennis zetten we in om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat over belastingen. Onze kernthema’s daarbij zijn:

  • Rechtszekerheid en rechtsbescherming
  • Kwaliteit-, uitvoerbaarheid- en stabiliteit van wetgeving
  • Kwaliteit- en uitvoering van toezicht en handhaving door de belastingdienst

NOB-wiel